عکاسی

مشخصات تصویر: از یک فریم الی 5 فریم حجم هر تصویربرای ارسال بیش از یک مکابایت نباشد هر تصویر باید دارای توضیحات (یا کپشن ) باشد
اگر می خواهید بیش از یک تصویر را در مسابقه شرکت دهید می بایست کلیه تصاویر را در قالب فایل فشرده ( zip ) ارسال کنید
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا نام فایل را با حروف لاتین بنویسید

لطفا برای اثر خود یک توضیح بنویسید

کد امنیتی
بارگذاری مجدد ورودی نامعتبر